Logo

Društvo prijatelja prirode "Eko Element" je nevladina, nestranačka i neprofitna ogranizacija koja edukativnim i praktičnim radom djeluje od 2008. godine.

Više

RREC - Bugojno

Regionalni Resursni Ekološki Centar

Centralna tačka za djelovanje i razvoj budućih aktivnosti na polju okoliša kontinuiranim edukativnim, informativnim i drugim događajima.

+Više o RREC-u

Laboratorij

Nezavisni laboratorij za fizičko – hemijsku analizu voda

Na raspolaganju za potrebe kontinuiranog monitoringa kvaliteta voda na području grada Bugojna te ostalih gradova regiona.

+Više o Laboratoriju

PODRŽITE NAŠ RAD!

Donirajte vaše vrijeme i pomozite nam u zajedničkoj borbi za očuvanje okoliša. Prijavite se kao volonteri.


VOLONTERSKI

OBRAZAC

Novosti

27. oktobar. 2014

JAVNI POZIV za nabavku, isporuku i montažu plastenika i vodič za pripremu i dostavljanje ponude

Udruženje Građana Eko Element Bugojno poziva ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku i montažu plastenika od 100m², a u skladu sa tehničkom specifikacijom robe koja je data u nastavku ovog zahtjeva. PREDMET: Nabavka sedam (7) plastenika od 100m² sa pripadajućim sistemom za navodnjavanje i bačvom te montaža plastenika. Integralni tekst Javnog poziva na linku:

22. Oktobar. 2014

Potpisan Memorandum o suradnji sa Udruženjem volontera "Zajedno bolji"

Dana 22.10.2014. u prostorijama Resursnog Centra Bugojno, potpisan je Memorandum o suradnji između Udruženja volontera "Zajedno bolji" Donji Vakuf i U.G. "Eko Element" Bugojno. Više

17. Oktobar. 2014

Okrugli sto: Žena i suživot, tolerancija i multikulturalnost

U sklopu projekta "Snaga različitosti" u prostorijama Resursnog Centra, dana 17. listopada/oktobra 2014. godine održan je okrugli sto namijenjen ženama s područja tri općine Gornjevrbaske regije: Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf - Uskoplje. Više

24. septembar. 2014

JAVNI POZIV

U sklopu realizacije projekta „Osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju - podrška aktivisticama NVO“, finansiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu a uz podršku Općine Bugojno, implementator projekta, EKO ELEMENT Bugojno objavljuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama (NVO)/organizacijama civilnog društva (OCD) sa područja općina Bugojno, Gornji Vakuf - Uskoplje i Donji Vakuf za nominaciju svojih aktivistica - kandidatkinja za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju. Integralni tekst Javnog poziva na linku:

21. septembar. 2014

Radionica: Snaga različitosti

20. rujna 2014. godine, u Resursnom Centru, u sklopu projekta "Snaga različitosti" održana je prva radionica koja je bila namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola s prostora tri općine Gornjevrbaske regije: Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf - Uskoplje. Više

17. septembar. 2014

Počela implementacija projekta „Osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju - podrška aktivisticama NVO“

Projekat je finansiran od strane Američke ambasade u Sarajevu, a uz podršku Općine Bugojno. Projekt traje deset mjeseci i bit će implementiran na području Gornjevrbaske regije, odnosno tri grada, Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf i Bugojno. Ciljna skupina su nezaposlena fizička lica ženskog pola, starosne dobi 40 +, aktivistice NVO/OCD, nominirane od strane svojih organizacija. Više o projektu

15. august. 2014

Sastanak sa načelnikom općine Bugojno

Sastanak povodom šest godina uspješnog djelovanja U.G. Prijatelji prirode Eko Element Bugojno. Video

08. august. 2014

Predavanja: Pravni okvir u sektoru voda, monitoring kvaliteta voda i obaveze laboratorija u pogledu akreditacije, te Okvirna direktiva o vodama EU

Ova predavanja su jedna od aktivnosti u sklopu projekta "Vrbas - naša rijeka". Projekat je finansiran od strane UNDP-a u sklopu programa "Čist Vrbas", uz pomoć Općine Bugojno, u sklopu kojeg je otvoren i prvi nezavisni Laboratorij za fizičko - hemijsku analizu vode u Bugojnu. Predavanja je održala Mr Dragana Selmanagić, dipl.inž.građ. Glavni istraživač/Glavni projektant, Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Više

Video

01. august. 2014

Potpisan sporazum o saradnji Kantonalne službe za zapošljavanje i Eko Elementa

Juče je u Travniku potpisan Sporazum o saradnji između UG Eko Element i Službe za zapošljavanje SBK kojim se, u sklopu predstojećih projekata, otvaraju nove mogućnosti zapošljavanja u našoj regiji. Aktivnosti Eko Elementa u predstojećem periodu uglavnom su usmjerene ka stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj programa poljoprivrede u skladu sa ekološkim principima i najnovijim tehnološkim dostignućima. Više

01. juli. 2014

Počela implementacija projekta "Snaga različitosti"

Projekat je podržan od strane Američke Ambasade u BiH, traje deset mjeseci i bit će implementiran na području Gornjevrbaske regije, odnosno tri grada, Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf I Bugojno. Ciljna skupina su mlade osobe starosti od 15 do 19 godina. Više o projektu

26. juni. 2014

Predavanje: Održivo upravljanje vodama

Predavanje je najvećim dijelom bilo protkano odnosom ljudi prema rijeci Vrbas, komparirajući sadašnje stanje sa ogromnim mogućnostima koje ova rijeka nudi. Više

09. juni. 2014

Radionica za djecu

Cilj radionice je bio upoznati mlađi uzrast sa važnosti održivog očuvanja vodenih resursa i sa Regionalnim Centrom. Radili su pokuse prečišćavanja vode pomoću šljunka, izradili samoodrživi ekosistem, pokus "diše li kvasac" i ostale. Više

20. maj. 2014

Predavanje za mlade

U sklopu projekta "Vrbas - naša rijeka", održano je Predavanje za mlade aktiviste prirodnjačkih organizacija i srednjoškolce o potencijalima rijeke Vrbas i značaju održivog upravljanja vodama u prostorijama Regionalnsog Resursnog Ekološkog Centra. Više

04. april. 2014

Svečano otvaranje Resursnog Centra

04.04.2014. godine je zvanično otvoren Regionalni Resursni Ekološki Centar Bugojno (RREC). Svečanom otvaranju su prisustvovali, pored projektnog ima U.G. Eko Elementa, i veliki broj gostiju koji su svojim prisustvom uveličali ovaj veoma važan događaj kako za Eko Element tako i za cijelu zajednicu. Više

04. april. 2014

Okrugli sto

U prostorijama Regionalnog Resursnog Ekološkog Centra, 04.04.2014. godine sa početkom u 10:00 časova održan je okrugli sto na temu: Mogućnost i načini saradnje ključnih aktera lokalnih zajednica sliva rijeke Vrbas u svrhu održivog upravljanja vodnim bogatstvom kao prirodnim i ekonomskim resursom regije. Više

16. mart. 2014

Počela obuka u laboratoriji za analizu voda

U subotu, 15.03.2014. je u prostorijama Resursnog Centra Bugojno počela obuka kandidata u laboratoriji za fizičko-hemijsku analizu voda. Prvi dan obuke sastojao se od teoretskog dijela, instruktaže za rukovanje aparatima i uređajima, te pojedinačnim analizama testnih uzoraka vode. Više

18. februar. 2014

Studijska posjeta aktivista Eko Elementa Laboratoriji U.P.I.P. Žepče

U sklopu aktivnosti uspostavljanja Laboratorija Bugojno, danas je realizirana studijska posjeta Laboratoriju za analizu poljoprivrednog zemljišta te precizirani modeli saradnje sa Udrugom Poduzetnika i Poslodavaca Žepče. Više

30. decembar. 2013

U Bugojnu savremeni laboratorij za fizičko-hemijsku analizu vode

U subotu (28.12.) je u Bugojnu, u prostorijama RREC instalirana savremena laboratorija za fizičko-hemijsku analizu vode, u sklopu projekta "Vrbas-naša rijeka". Više

19. decembar. 2013

Održan konsultativni sastanak sa kandidatima za obuku za rad u laboratoriju

Članovi projektnog tima su prisutnima pobliže pojasnili rad same organizacije, kao i detalje o projektu, te planirane aktivnosti koje se tiču uspostave Regionalnog Resursnog Ekološkog Centra (RREC) i nezavisnog laboratorija za fizičko – hemijsku analizu voda. Više

04. novembar. 2013

Poziv za obuku kandidata u laboratoriju

Društvo prijatelja prirode „Eko Element“ Bugojno poziva sve zainteresovane osobe da se prijave za sudjelovanje u tekućem projektu „Vrbas-naša rijeka“ u saradnji sa UNDP BiH. Više

13. oktobar. 2013

Sastanak sa mladim aktivistima

Povodom početka implementacije projekta “Vrbas – naša rijeka” u Gimnaziji je održan pripremni sastanak sa mladima. Više

16. septembar. 2013

Počela implementacija projekta "Vrbas - naša rijeka"

Potpisan je ugovor sa UNDP BiH o implementaciji projekta “Vrbas – naša rijeka” na koji su partnerski aplicirali U.G. „Eko Element“ i Općina Bugojno. Više

Partneri i prijatelji

Swedish International Development Cooperation Agency Opcina Bugojno UNDP OSCE BiH Regional Environmental Center Aarhus Centar Eko Energy Američka Ambasada u Sarajevu Earth Hour - Sat za planetu zemlju World Wildlife Fund Earth Day Network Riky's Bar Bugojno Rasadnik Freš AXLE d.o.o. Bugojno SUPERINFO 1. BH Besplatne Novine Čista i zdrava budućnost JKUP Čistoća Bugojno Fond za zaštitu okoliša Federalno ministarstvo okoliša i turizma Info portal Bugojno Šume Središnje Bosne ICVA COOR UG Impuls Bugojno Vlada Japana Cist Vrbas FONDEKO Omladinski centar Gornji Vakuf - Uskoplje EKO UDRUGA AUREA VRANICA Asocijacija za razvoj LEDA Coca Cola World Cleanup 2012